• 076 565 8897
  • info@drumschool.nl

Vakantierooster

Vakantierooster

Hier de vakanties voor 2020. We volgen waar mogelijk de schoolvakanties en plannen zó dat iedereen ongeacht de lesdag 37 of 38 lessen per seizoen heeft. Dat laatste is mede afhankelijk van de vakantiespreiding in Nederland: door het verschuiven van de zomervakantie heb je soms kortere en soms langere schoolseizoenen.

markeeftens